Lokusi memberikan fokus kepada kajian pragmatik dalam bahasa